"incorrect spelling" — Słownik kolokacji angielskich

incorrect spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepoprawna pisownia
  1. incorrect przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It carried the latter, incorrect spelling of the word.

    Podobne kolokacje: