"including response" — Słownik kolokacji angielskich

including response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym odpowiedź
  1. including przyimek + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They provide general police services, including crime prevention, patrol, and response to calls for assistance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo