"include rides" — Słownik kolokacji angielskich

include rides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj jazdy
  1. include czasownik + ride rzeczownik
    Silna kolokacja

    The event includes rides, county fair food, games, and booths to buy local items.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo