"include drinking" — Słownik kolokacji angielskich

include drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj picie
  1. include czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ceremonies often included heavy drinking and the use of hallucinogenic plants, such as peyote.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo