"inadvertently sent" — Słownik kolokacji angielskich

inadvertently sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: inadvertently send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieumyślnie wysłać
  1. send czasownik + inadvertently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I did get a virus though, and inadvertently sent it on.