"in placement" — Słownik kolokacji angielskich

in placement kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the placement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ustawieniu
  1. in przyimek + placement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some students may spend a full (the third) year in placement.

    Podobne kolokacje: