"in the placement" — Słownik kolokacji angielskich

in the placement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ustawieniu
  1. in przyimek + placement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some students may spend a full (the third) year in placement.

    Podobne kolokacje: