"in one's placement" — Słownik kolokacji angielskich

in one's placement kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the placement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś ustawienie
  1. in przyimek + placement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some students may spend a full (the third) year in placement.

    Podobne kolokacje: