"improper way" — Słownik kolokacji angielskich

improper way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niestosowna droga
  1. improper przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Second, there's a proper and an improper way to deal with anger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo