"immediate trigger" — Słownik kolokacji angielskich

immediate trigger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy spust
  1. immediate przymiotnik + trigger rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Strong perfume is an immediate trigger for some, making common spaces (offices, churches) a challenge, and the beauty counters in big department stores a particular hell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo