"immediate surroundings" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższe otoczenie
  1. immediate przymiotnik + surroundings rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She went outside, and looked carefully at her immediate surroundings.