"immediate revocation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe cofnięcie
  1. immediate przymiotnik + revocation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Under the new law, doctors who perform the procedure would face a penalty of $25,000 and immediate revocation of their licenses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo