"immediate rescue" — Słownik kolokacji angielskich

immediate rescue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy ratunek
  1. immediate przymiotnik + rescue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The person who came to Cardona's immediate rescue was a new arrival, a tall man with hawkish, masklike face, who had just entered the exhibit room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo