"immediate halt" — Słownik kolokacji angielskich

immediate halt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe zatrzymanie się
  1. immediate przymiotnik + halt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was still a bachelor and without a will, his large business legally had to come to an immediate halt.

    Podobne kolokacje: