"immediate entry" — Słownik kolokacji angielskich

immediate entry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni uczestnik
  1. immediate przymiotnik + entry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Selling your products online allows for immediate entry into the global marketplace.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo