"image uses" — Słownik kolokacji angielskich

image uses kolokacja
Popularniejsza odmiana: image using
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz używa
  1. image rzeczownik + use czasownik
    Luźna kolokacja

    They also create images using a few words and actions.

    Podobne kolokacje: