"image using" — Słownik kolokacji angielskich

image using kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używanie obrazu
 1. image rzeczownik + use czasownik
  Zwykła kolokacja

  They also create images using a few words and actions.

  Podobne kolokacje:
 2. image czasownik + use czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  When imaged using DIC, chromaffin cells appear as round cells with small protrusions.

  Podobne kolokacje: