"image tumbles" — Słownik kolokacji angielskich

image tumbles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz spada
  1. image rzeczownik + tumble czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Illustrative images tumbled into the space beneath.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo