"image swirls" — Słownik kolokacji angielskich

image swirls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wiruje
  1. image rzeczownik + swirl czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a rush of light, sound vanishing, as the images momentarily swirled together like water going down a drain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo