"image stands" — Słownik kolokacji angielskich

image stands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz stoi
  1. image rzeczownik + stand czasownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps that image should stand as a symbol of the entire series.

    Podobne kolokacje: