"image replaces" — Słownik kolokacji angielskich

image replaces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zastępuje
  1. image rzeczownik + replace czasownik
    Zwykła kolokacja

    It seems that the remembered visual image replaces input from the retina.

    Podobne kolokacje: