"image involves" — Słownik kolokacji angielskich

image involves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz obejmuje
  1. image rzeczownik + involve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An expressive image involves the arrangement and rendering of various scene elements according to photographer's desire.

    Podobne kolokacje: