"image holds" — Słownik kolokacji angielskich

image holds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek obowiązuje
  1. image rzeczownik + hold czasownik
    Luźna kolokacja

    The image flickered and once again the bowl held nothing more than clear water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo