"image flickers" — Słownik kolokacji angielskich

image flickers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotania obrazu
  1. image rzeczownik + flicker czasownik
    Zwykła kolokacja

    The images flickered by too quickly for him to be sure.

    Podobne kolokacje: