"image draws" — Słownik kolokacji angielskich

image draws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rysuje
  1. image rzeczownik + draw czasownik
    Luźna kolokacja

    But you who walk facing the sun, what images drawn on the earth can hold you?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo