"image dissolves" — Słownik kolokacji angielskich

image dissolves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz znika
  1. image rzeczownik + dissolve czasownik
    Luźna kolokacja

    Finally, he let the image dissolve and broke the spell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo