"image contains" — Słownik kolokacji angielskich

image contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zawiera
  1. image rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    For example, an image might contain a person standing in front of a building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo