"image brightness" — Słownik kolokacji angielskich

image brightness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blask obrazu
  1. image rzeczownik + brightness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A single photodetector behind the disk captured the image brightness at any given spot, which was converted into a radio signal and broadcast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo