"image bears" — Słownik kolokacji angielskich

image bears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek wytrzymuje
  1. image rzeczownik + bear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These images bear some resemblance to depictions of kouros figures in Greco-Roman art.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo