"image appearing" — Słownik kolokacji angielskich

image appearing kolokacja
Popularniejsza odmiana: image appears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawianie się obrazu
  1. image rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then the image of the young woman appeared once more.

    Podobne kolokacje: