"ignored by" — Słownik kolokacji angielskich

ignored by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zignorowany przez
  1. ignore czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His rights are also at issue but ignored by the press.

    Podobne kolokacje: