"ignore for" — Słownik kolokacji angielskich

ignore for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ignorować dla
  1. ignore czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But he ignored them for the moment, because they were still far off.

    Podobne kolokacje: