PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"idyllic beach" — Słownik kolokacji angielskich

idyllic beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sielska plaża
  1. idyllic przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's got the most idyllic beaches, beautiful countryside but also a busy and exciting town.

    Podobne kolokacje: