"idiosyncratic way" — Słownik kolokacji angielskich

idiosyncratic way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególna droga
  1. idiosyncratic przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But she pushes things to excess in an imaginative, sometimes idiosyncratic way.

    Podobne kolokacje: