BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"identifying" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "identifying" po angielsku

czasownik
 1. identyfikować, rozpoznawać [przechodni]
  We have identified the problem with your printer. (Zidentyfikowaliśmy problem z Twoją drukarką.)
  Someone from the family has to identify the body. (Ktoś z rodziny musi zidentyfikować ciało.)
 2. utożsamiać [przechodni/nieprzechodni]
  I don't identify with any character in this book. (Nie utożsamiam się z żadną z postaci w tej książce.)
  You can't identify the author with the narrator of this book. (Nie możesz utożsamiać autora z narratorem tej książki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przedstawiać się (podawać dane pozwalające na identyfikację)

powered by  eTutor logo