"identify one's use" — Słownik kolokacji angielskich

identify one's use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): identyfikować czyjś wykorzystanie
  1. identify czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Identify your use and your price range.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo