"identify companies" — Słownik kolokacji angielskich

identify companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj spółki
  1. identify czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It's hard to identify specific large companies that would not feel compelled to go in this round."

powered by  eTutor logo