"hurriedly send" — Słownik kolokacji angielskich

hurriedly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko wyślij
  1. send czasownik + hurriedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The detective had been sent hurriedly to fetch the insurance executive to the bank.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo