"human time" — Słownik kolokacji angielskich

human time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzki czas
  1. human przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Yes, which is going to tie up a great deal of our capacity, both in AS and human time."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo