"huge woman" — Słownik kolokacji angielskich

huge woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężna kobieta
  1. huge przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The being was a huge woman with a lustrous black skin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo