"huge stage" — Słownik kolokacji angielskich

huge stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymi etap
  1. huge przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The aunt explains, "I was alone on a huge stage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo