BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house is burned" — Słownik kolokacji angielskich

house is burned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dom jest spalony
  1. burn czasownik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Every house in the valley was burned to the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo