"hostile response" — Słownik kolokacji angielskich

hostile response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wroga odpowiedź
  1. hostile przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Treasury officials say much of the hostile Congressional response is political.

powered by  eTutor logo