PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"horizontally oppose" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: horizontally opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziomo sprzeciwiać się
  1. oppose czasownik + horizontally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the first car in Japan with a horizontally opposed engine.