PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"horizontally opposed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziomo sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + horizontally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It was the first car in Japan with a horizontally opposed engine.