"hopefully go" — Słownik kolokacji angielskich

hopefully go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy odrobinie szczęścia pójdź
  1. go czasownik + hopefully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Spirits is often a good choice - if you're not a big drinker then they should hopefully go a long way.

    Podobne kolokacje: