"honorary post" — Słownik kolokacji angielskich

honorary post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): honorowe stanowisko
  1. honorary przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Also after his Emeritus, he still holds numerous honorary posts as a president or chairman of international medical organizations.

    Podobne kolokacje: