"hollowed-out book" — Słownik kolokacji angielskich

hollowed-out book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłubana książka
  1. hollowed-out przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Agosto opened the package, and found a hollowed-out book containing pills and two ounces of heroin shipped from Miami.

    Podobne kolokacje: