PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"historically focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historycznie skupić
  1. focus czasownik + historically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Japanese human spaceflight program has historically focused on training astronauts for Space Shuttle missions.