"historical archive" — Słownik kolokacji angielskich

historical archive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczne archiwum
  1. historical przymiotnik + archive rzeczownik
    Silna kolokacja

    The ground floor is a reading hall and an historical archive.